Památky UNESCO v Izraeli

Izrael má na Seznamu světového dědictví UNESCO deset zápisů. Mezi památky UNESO v Izraeli patří:

  • Masada – Masada je starověká pevnost postavena Herodem Velikým v prvním století před našim letopočtem. Masada byla během první židovské války posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům. Masada stojí na vrcholu izolovaného skalního útesu asi tři kilometry západně od jižního konce Mrtvého moře, na východním okraji Judské pouště.
  • Staré město Akko (Akkon) – Pod nynějším městem se zachovaly zachovalé zbytky křižáckého města z dvanáctého až třináctého století.
  • Bílé Město v Tel Avivu – Bílé město je unikátní městská oblast v Tel Avivum, nachází se zde okolo čtyř tisíc budov postavených z velké části ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, které byly postaveny v mezinárodním slohu, jehož znakem je použití bílé barvy.
  • Biblické tely – Megido, Chacor a Be’er Ševa – Předhistorická sídliště (tely) Megido, Chacor a Be’er Ševa, která se vztahují k místum a událostem ze Starého zákona.  • Kadidlová stezka – pouštní města v Negevu – Kadidová stezka je jednou ze starověkých cest, sloužil zejména Nabatejcům k transportu zboží (například kadidla, asfaltu, soli) z Asie do Evropy. Součástí zápisu mezi památky UNESCO jsou také čtyři nabatejská města Chaluca, Šivta, Mamšit a Avdat s přiléhajícími pevnostmi a zemědělská krajina a zavlažovací systém v Negevské poušti z doby okolo počátku našeho letopočtu.
  • Jeruzalémské Staré Město a jeho hradby – Jeruzalemské Staré Město do kterého spadá také Chrámová hora a část hory Sijónm spolu s hradbami z období Osmánské říše.
  • Bahá’ístické svatyně a zahrady v Haifě a Akku – Mezi památky UNESCO je zapsáno dvacet šest budov, monumentů a dalších míst spojených s bahaistickou vírou, nacházejících se na jedenácti místech v Akku a v Haifě.
  • Archeologická naleziště v pohoří Karmel: Nachal Me’arot a jeskyně ve Wádí el-Mughara – Archeologické lokality staré až pět set tisíc let, ležící na západních svazích pohoří Karmel.
  • Jeskyně Bejt Guvrin a Maresha v Jutské nížině – Člověkem vytvořené jeskyně nacházející v centrální části Izraele, v Jutské nížině a které jsou staré asi dva tisíce let.
  • Nekropolis Bejt Še’arim – místo duchovní obnovy Židů – Podzemní katakomby, pocházející z druhého století před naším letopočtem, které sloužily jako židovská nekropole.