Památky UNESCO v Nizozemsku

Nizozemsko má na Seznamu světového dědictví UNESCO deset zápisů, z toho jeden sdílí s dalšími zeměmi a jeden z nich nenajdeme v evropském Nizozemsku, ale na karibském ostrově Curaçao. Mezi památky UNESCO v Nizozemsku, respektive přesněji v Nizozemském království, pokud počítáme i Curaçao, patří:

 • Schokland a okolí – Oblast, kterou tvoří bývalý ostrov Schokland a jeho okolí, které vzniklo vysušením okolního moře. Ostrov Schokland ležel v dnes již zaniklém zálivu Zuiderzee.
 • Obranná linie Amsterdamu – Je to prstenec opevnění okolo Amsterdamu o celkové délce sto třicet pět kilometrů, budovaný v letech 1880 až 1914. Jde o propojení vojenského plánování a vodního hospodářství, při kterém byla voda využita jako defenzivní prvek.
 • Síť mlýnů v Kinderdijk-Elshout – Soustava devatenáctí větrných mlýnů a také administrativních budov, kulturní krajiny okolo, hrází, kanálů, vysušeného území i vodních ploch v obcích Molenward a Alblasserdam, které leží východně od Rotterdamu v provincii Jižní Holandsko. • D. F. Woudova parní čerpací stanice – Jde o největší, stále provozuschopnou, parní čerpací stanice na světě. Tato parní čerpací stanice se nachází ve městě Lemmer na severozápadě Nizozemska.
 • Polder Beemster – Nejstarší odvodněné území (polder) v Nizozemsku, k jehož vysušení došlo již v sedmnáctém století. Polder Beemster leží na západě Nizozemska v provincii Severní Holandsko.
 • Dům Rietvelda a Schröderové – Obytný dům, který byl navržen architektem Gerritem Rietveldem v duchu myšlenek uměleckého proudu De Stijl a postaven v letech 1923-1924 pro Truus Schröder-Schräderovou.
 • Kruhový systém kanálů okolo Amsterdamu ze 17. století – Systém kanálů, který umožnil expanzi města Amsterdamu do původně bažinaté oblasti. Tvoří ho více než sto kilometrů kanálů, asi devadesát ostrovů a a asi jeden a půl tisíce mostů.
 • Továrna Van Nelle – Tato továrna se nachází v severní části Rotterdamu na břehu kanálu Delfshavense Schie. je to příklad industriální moderní architektury z dvacátých let dvacátého století. Továrna sloužila pro výrobu tabákových výrobků, kávy a čaje.
 • Waddenzee – Wattové moře nebo také Wattové pobřeží je druh pobřeží s pobřežními písčitými mělčinami, která jsou za přílivu zaplavovány a za odlivu obnažovány přičemž může docházet k hromadění organicky bohatých usazenin a k jejich přeměně na úrodnou půdu nazývanou marše. Tento zápis sdílí Nizozemsko s Dánskem a s Německem.
 • Willemstad, vnitřní město a přístav, Curaçao – Historické centrum města a přístav Willemstad jsou jedinou nizozemskou památkou UNESCO, která neleží v evropském Nizozemsku, ale na karibském ostrově Curaçao, který je jednou ze čtyř zemí Nizozemského království.

  Foto: Fort Uitermeer, součást obranné linie Amsterdamu