Památky UNESCO na Kypru

Kypr má tři zápisy na Seznamu světového dědictví UNESCO. Mezi památky UNESCO na Kypru patří:

  • Pafos – Archeologická lokalita se zbytky vil, paláců, pevností, divadel, hrobek a chrámem Afrodity z dvanáctého století před naším letopočtem.
  • Malované kostely v pohoří Troodos – Skupina deseti byzantských kostelů v kyperském pohoří Troodos, které jsou bohatě zdobeny nástěnnými malbami.
  • Choirokoitia – Archeologická lokalita na jihovýchodě ostrova. Neolitické sídliště, které bylo obýváno od sedmého do čtvrtého tisíciletí před našim letopočem. Jde o jednu z nejlépe zachovaných prehistorických památek Středomoří.
  • Foto: Byzantská freska Ukřižování Krista z kostela Panagia Podhitou v Galatě v pohoří Troodos na ostrově Kypr.