Památky UNESCO v Dánsku

Dánsko má deset zápisů na Seznam světového dědictví UNESCO, o jeden se dělí s dalšími zeměmi a tři zápisy se vztahují ke Grónsku, smluvním státem zápisu je Dánsko.

  • Pohřební mohyly, runové kameny a kostel v Jelling – Pohřební mohyly a runové kameny jako příklad pohanské nordické kultury, spolu s runový kámen a kostel, kteří již svědčí o narůstajícím vlivu křesťanství na území Dánska.
  • Katedrála v Roskilde – První cihlová katedrála ve Skandinávii pocházející z dvanáctého století s hroby dánských králů a královen.
  • Zámek Kronborg – Opevněný renesanční zámek z druhé poloviny šestnáctého století. Zámek je v angličtině znám pod jménem Elsinore. Shakespeare zde umístil děj své tragédie Hamlet.
  • Stevns Klint – Vápencový útes, který najdeme ve východním Dánsku na ostrově Sjælland.  • Krajina parforsního honu na severu Sjællandu – Kulturní krajina na několika místech Dánska, kde dánská aristokracie provozovala tzv. parforsní hon.
  • Christiansfeld, město založené moravskými bratry – Město, které bylo založené v roce 1773 moravskými bratry. Urbanismus města vycházel z náboženských myšlenek odpovídajícím ideálům obnovené Jednoty bratrské. Christiansfeld najdeme na jihu Dánska poblíž Koldingu.
  • Waddenzee – Wattové moře nebo také Wattové pobřeží je druh pobřeží s pobřežními písčitými mělčinami, která jsou za přílivu zaplavovány a za odlivu obnažovány přičemž může docházet k hromadění organicky bohatých usazenin a k jejich přeměně na úrodnou půdu nazývanou marše. Tento zápis sdílí Dánsko s Nizozemskem a Německem.

Grónsko

  • Ledovcový fjord v Ilulissatu – Tento ledovcový fjord se nachází čtyřicet kilometrů západně od grónského pevninského ledovcového příkrovu poblíž města Ilulissat. Fjord je čtyřicet kilometrů dlouhý a sedm kilometrů široký. Na konci tohoto fjordu ústí ledovec Jakobshavn Isbræ, který je nejproduktivnějším ledovcem na severní polokouli.
  • Kujataa v Grónsku: farmaření Seveřanů a Inuitů na okraji ledovcového pokryvu – Kujataa je kulturní krajina na jihozápadě Grónska, v délce přibližně sto kilometrů, která se táhne podél členitého pobřeží ostrova na území kraje Kujalleqkterá a která je historicky spoluutvářena lidskou činností. Mezi památky UNESCO jsou zapsány tyto lokality: Qassiarsuk, Igaliku, Qaqortukulooq, Sissarluttoq a Tasikuluulik.
  • Aasivissuit – Nipisat, inuitské lovecké území mezi ledem a mořem – Oblast se nachází za polárním kruhem na západním pobřeží Grónska, v regionu Qeqqata. Toto území je výjimečné pro svá archeologická naleziště dokumentující lidskou přítomnost po dobu 4500 let.