Památky UNESCO ve Slovinsku

Slovinsko má pět zápisů na Seznam světového dědictví UNESCO, z toho o tři se dělí s jinými zeměmi.
Nejstarším zápisem jsou Škocjanské jeskyně (Škocjanske jame), jedná se o rozsáhlý jeskynní systém vápencových jeskynní, který najdeme na jihozápadě Slovinska v oblasti Kras.

Naopak nejnovějším slovinským zápisem na Seznam Světového dědictví UNESCO je zápis z roku 2021, který zní „Díla Jože Plečnika v Lublani“ – Jde o soubor veřejných staveb a veřejných prostranství v Lublani od slovinského architekta Jože Plečnika.

O další zápis „Prehistorická kůlová obydlí v Alpách“ se Slovinsko dělí se Švýcarskem, Itálií, Francií, Německem a Rakouskem. Ve Slovinsku se nachází pouze jedna lokalita, a to u vesnice Ig v centrální části Slovinaska.
Dědictví rtuti – Almadén a Idrija“ se jmenuje další společný zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, tentokráte se Španělskem. Jde o dvě nějvětší světová historická centra těžby rud rtuti. Ve slovinské Idriji se rudy rtuti těžily takřka pět set let a v době největšího rozkvětu byl idrijský důl druhým největším na světě.

Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy“ je dalším zápisem, kde figurují dvě slovinské lokality spolu s mnoha dalšími evropskými místy. Za Slovinsko jsou zde lokality Krokar s Snežnik-Ždrocle.