Památky UNESCO v Černé Hoře

Černá Hora má na Seznamu světového dědictví UNESCO čtyři zápisy, z toho dva se týkyjí města Kotor a dva sdílí Černá Hora s jinými zeměmi.

  • Přírodní a kulturně historická oblast Kotor – Tento zápis mezi památky UNESCO zahrnuje staré město Kotor, kotorské opevnění a okolí kotorského zálivu v Boce Kotorské. Okolí kotorského zálivu zahrnuje nejen Kotor, ale i okolní hory a města a vsijako Risan, Perast, Dobrota, Risan, Morinj, Kostanjica, Stoliv, Muo a také ostrůvek Sveti Dorde (Sv. Jiří) a známý a oblíbený ostrov Gospa od Škrpijela (ostrov Panny Marie ze skal).
  • Národní park Durmitor – Pohoří Durmitor, které je součástí Dinárských hor, se nachází na severu Černé Hory u hranic Černé Hory s Bosnou a Hercegovinou. Nejvyšším vrcholem tohoto pohoří Durmitor je Bobotov kuk s nadmořskou výškou 2523 metrů. Národní park Durmitor, který je mezi památkami UNESCO, byl vyhlášen v centrální části pohoří Durmitor s hlubokými kaňony řek Tara, Draga a Sušica.  • Benátské obranné stavby mezi 15. a 17. stoletím: Stato da Terra – západní Stato da Mar – Tento zápis sdílí Černá hora s Itálií a s Chorvatskem. Z Černé Hory mezi tyto památky UNESCO patří „Opevněné město Kotor“, což označuje integrovaný historický opevňovací systém, který chrání středověké město Kotor což zahrnuje hradby, věže, citadely, brány, bašty, pevnosti, cisterny, hrad a pomocné budovy.
  • Středověké náhrobní kameny stećci – Jde o skupiny středověkých náhrobních kamenů z dvanáctého a šestnáctého století, které se nacházejí v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku a v Černé Hoře. V Černé Hoře jsou mezi památky UNESCO zapsány tři takové lokality.