Památky UNESCO v Burkině Faso

Burkina Faso má na Seznamu světového dědictví UNESCO tři zápisy, z toho jeden společný s dalšími zeměmi. Mezi památky UNESCO v Burkině Faso patří:

  • Zříceniny v Loropéni – Více než tisíc let staré ruiny pevnosti Loropéni, která je nejzachovalejší z deseti pevností v Lobi, které byly součástí opevnění chránící transsaharský obchod se zlatem. Pevnost se nachází poblíž stejnojmenného města na jihu Burkiny Faso
  • Starověká naleziště železné metalurgie v Burkině Faso – Několik starověkých nalezišť metalurgie na pěti místech v regionech Nord a Centre-Nord, se zbytky pecí používaných k získávání železa z rudy. Nejstarší z těchto staveb pocházejí zhruba z roku 800 př. n. l.
  • Chráněná území W-Arly-Pendjari – Chráněná území ekoregionu súdánsko-sahelské savany na pomezí afrických zemí Benin, Niger a Burkina Faso. Tento zápis Burkina Faso sdílí s Nigerem a Beninem.

Foto: Pozůstatky obranných zdí pevnosti Loropéni, autor: Rik Schuiling / TropCrop-TCS, zdroj: Wikimedia Commons, licence: CC BY-SA 3.0