Památky UNESCO v Chorvatsku

Chorvatsko má deset zápisů na Seznam světového dědictví UNESCO, z toho o tři zápisy se Chorvatsko dělí s dalšími zeměmi. Mezi chorvatské památky UNESCO patří:

  • Split – historický komplex a Diokleciánův palác – Historické centrum města s římskými, románskými, gotickými a barokními památkami. Diokleciánův palác je dochovaný starořímský palác, který nechal postavit římský císař Dioklecián ve čtvrtém století. Součástí Diokleciánova paláce je i splitská katedrála sv. Domnia, která je nejstarší funkční katedrálou na světě.
  • Staré Město Dubrovníku – Staré město a přístav na jadranském pobřeží na jihu Dalmácie.
  • Národní park Plitvická jezera – Národní park Plitvická jezera se nachází se na horním toku řeky Korana mezi horskými vápencovými masívy Velká a Malá Kapela a Pleševica. Největší atrakcí parku jsou krasová jezera, která jsou terasovitě rozložena a kaskádovitě spojena průtoky.
  • Biskupský komplex v Poreči s bazilikou sv. Eufrazia – Komplex, který zahrnuje jak samotnou baziliku, tak biskupský palác. Bazilika je dobře zachovalým příkladem rané byzantské architektury v tomto regionu.  • Historické město Trogir – Historický střed města Trogir, který představuje nejlépe zachovalý románsko-gotický městský komplex v Dalmácii.
  • Katedrála sv. Jakuba v Šibeniku – Goticko renesanční katedrála, jejiž stavba začala v patnáctém století.
  • Starigradská pláň – Starigradská pláň je starověká kulturní krajina na chorvatském ostrově Hvar, kterou zde už ve čtvrtém století před našim letopočtem založili řečtí kolonisté pocházející z ostrova Paros.
  • Středověké náhrobní kameny stećci – Jde o skupiny středověkých náhrobních kamenů z dvanáctého až šestnáctého století, které se nacházejí v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku a v Černé Hoře. V Chorvatsku jsou zapsány mezi památky UNESCO dvě takovéto lokality.
  • Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy – Mezi památky UNESCO je zapsáno mnoho lokalit v několika zemích Evropy, v Chorvatsku jsou to tři lokality, a to Hajdučki i Rožanski kukovi, Paklenica – Suva draga-Klimenta a Paklenica – Oglavinovac-Javornik.
  • Benátské obranné stavby mezi 15. a 17. stoletím: Stato da Terra – západní Stato da Mar – Tento zápis sdílí Chorvatsko s Itálií a s Černou Horou. Z Chorvatska mezi tyto památky UNESCO patří obranný systém města Zadaru a pevnost sv. mikuláše v Šibniku.