Památky UNESCO v Albánii

Albánie má čtyři zápisy na Seznamu světového dědictví UNESCO. Nejnovějším je „Přírodní a kulturní dědictví ochridského regionu„, o který se dělí se Severní Makedonii a kde byla albánská část lokality připsána v roce 2019.
Dalším zápisem na Seznam světového dědictví UNESCO o který se Albánie dělí s dalšími zeměmi jsou „Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy„, kam jsou zahrnuty dvě albánské lokality, a to Lumi i gashit a Rrajca.
Další albánskou památkou UNESCO je historické město Butrint, které se nachází na jihu Albánie na jihovýchodním výběžku poloostrova Ksamili, při hranicích Albánie s Řeckem. V Butrintu byly objeveny pozůstatky obranných zdí, starobylý amfiteátr ze třetího století před naším letopočtem, ruiny domů, ruiny římských lázní a kaple z pátého století. Jsou zde také pozůstatky benátského hradu ze čtrnáctého století.

Čtvrtým albánským zápisem mezi památky UNESCO jsou Historická centra měst Berat a Gjirokastër. Tato historická albánská města jsou unikátními příklady dobře dochovaných osmanských měst. Berat leží na jihu centrální části Albánie a Gjirokastër najdeme na jihu Albánie, poblíž albánsko-řeckých hranic.