Památky UNESCO v Maďarsku

Maďarsko má na Seznamu světového dědictví UNESCO osm zápisů, o dva z nich se délí s dalšími zeměmi. V jednom případě s Rakouskem a v druhém se Slovenskem. Mezi památky UNESCO v Maďarsku patří:

  • Budapešť, břehy Dunaje, čtvrť Budínského hradu a Andrássyho třída – Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO patří budovy podél břehů Dunaje, Budínský hrad a Andrássyho třída.
  • Vesnice Hollókő – Hollókö je tradiční vesnice v maďarské pustě. Leží v župě Nógrád na severu Maďarska, necelých sto kilometrů severovýchodně od Budapešti. Na Seznam světového dědictví UNESCO patří historická část vesnice (asi 55 domů) spolu se zdejším hradem a okolím.
  • Jeskyně Aggteleckého krasu a Slovenského krasu – Rozsáhlý krasový systém na pomezí Maďarska a Slovenska. O zápis se dělí Maďarsko právě se Slovenskem. Z maďarské části patří do zápisu tyto lokality: Jeskynní systém Baradla – Domica, Béke-barlang, Kossutth-barlang, Meteor-barlang, Rákóczi 1. barlang, Rákóczi 2. barlang, Rejtek-zsomboly, Szabadság-barlang, Vass Imre-barlang, Vecsem-Bükki-zsomboly.
  • Pannonhalmské arciopatství – Pannonhalmské arciopatství (Pannonhalmi Bencés Főapátság) je benediktinské opatství založené zřejmě v roce 996, ve kterém vznikly první dokumenty psané v maďarštině. Opatství leží u města pannonhalma na severovýchodě Maďarska. Areál arciopatství zahrnuje baziliku s kryptou, klášter, knihovnu, barokní refektář a další objekty.  • Národní park Hortobágy – Národní park Hortobágy, Hortobágyi Nemzeti Park, je největší maďarský národní park ležící na východě Maďarska mezi Debrecenem a Miskolcem. Kromě kulturní krajiny pusty (step) při toku řeky Tisy, jsou předmětem ochrany i mokřady, rybníky, rašeliniště a část jezera Tisza-tó.
  • Raně křesťanský hřbitov v městě Pécs – Pécs je město v župě Baranya v jihozápadním Maďarsku, ve kterém se zachovalo pohřebiště z období raného křesťanství, ze čtvrtého století, sestávající ze skupiny staveb souvisejících s pohřbíváním zesnulých, jako jsou podzemní hypogea, mauzolea a zbytky kaplí. Na zdech se nachází mnoho bohatě zdobených nástěnných maleb s křesťanskou tematikou. Toto Křesťanské pohřebiště se nachází v těsné blízkosti katerdrály svatých Petra a Pavla.
  • Kulturní krajina Neziderského jezera – Neziderské jezero leří na hranicích Rakouska a Maďarska. Neziderské jezero, v němčiněNeusiedler See, v maďarštině Fertő-tó, je po Balatonu druhé největší stepní jezero v Evropě. předmětem zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO je kulturní krajina kolem Neziderského jezera. O zápis se dělí Maďarsko s Rakouskem.
  • Vinařská kulturní krajina v oblasti Tokaje – Kulturní krajina Tokaje, která představuje dlouhou tradici pěstování vína v tomto kraji na severovýchodě Maďarska u hranic se Slovenskem. Vinařská oblast Tokaj zasahuje menší částí i na území Slovenska. Na Seznam světového dědictví je zapsaná maďarská část, jde o území o rozloze 132 km² severozápadně od maďarského města Tokaj, k zápisu patří i několik vinných sklepů v obcích Sátoraljaújhely, Sárospatak, Hercegkút a Tolcsva.

Foto: Vinné sklepy v oblasti Tokaje.