Památky UNESCO ve Finsku

Finsko má sedm zápisů na Seznamu světového dědictví UNESCO, z toho o dva se dělí s jinými zeměmi.
Mezi památky UNESCO ve Finsku patří:

  • Pevnost Suomenlinna – Suomenlinna je námořní pevnost z osmnáctého století, která stojí na osmi ostrovech před vstupem do helsinského přístavu.
  • Staré město Rauma – Historické centrum města Rauma ležícího na západním pobřeží Finska. Jde o unikátní zachovaný příklad dřevěné městské architektury. Nachází se zde několik set dřevěných domů, některé již ze sedmnáctého století, většina domů pak ze století osmnáctého.
  • Kostel v Petäjävesi – Dřevěný luteránský kostel z osmnáctého století stojící v Petäjävesi nedaleko města Jyväskylä.
  • Verla – Továrna na zpracování dřeva a výrobu papírenské buničiny, papíru a lepenky spolu s přilehlou rezidenční oblastí je dobře zachovaným příkladem drobných venkovských průmyslových sídel spojených s výrobou buničiny, papíru a lepenky, která v devatenáctém a na začátku dvacátého století vzkvétala v severní Evropě. Verla leží na jihu Finska, asi třicet kilometrů od města Kouvoli.
  • Pohřebiště z doby bronzové Sammallahdenmäki – Sammallahdenmäki je pohřebiště z doby bronzové, jehož stáří se odhaduje až na tři tisíce let. pohřebiště se nachází nedaleko finského městečka Lappi v provincii Satakunta na jihozápadě Finska.
  • Höga kusten/Kvarken – Tento zápis má Finsko společný se Švédskem, Finska se týká oblast Kvarken, a to s menší části, jde o pás moře s četnými ostrovy, který vede v Baltském moři, na jihu Botnického zálivu, od švédské pevniny k finské. Dříve toto husté pokrytí ostrovy pomáhalo za tuhých zim k realizaci ledových silnic jak mezi ostrovy souostroví, tak i přes celý Botnický záliv.
  • Struveho geodetický oblouk – Soustava triangulačních bodů, které se táhnou od nejsevernějšího bodu v Norsku až po Černého moře. Tyto body měly napomoci změřit přesné rozměry Země pomocí poledníku. Finsko tento zápis mezi památky UNESCO sdílí s Norskem, Švédskem, Estonskem, Ruskem, Lotyšskem, Litvou, Běloruskem, Moldavskem a Ukrajinou. Na území Finska je šest bodů, které jsou zapsány mezi památky UNESCO, a to Stuor-Oivi (dnes Stuorrahanoaivi) v Enontekiö, Avasaksa (dnes Aavasaksa) v Ylitorniu, Torneå (dnes Alatornion kirkko) v Torniu, Puolakka (dnes Oravivuori) v Korpilahti, Porlom II (dnes Tornikallio) v Lapinjärvi, Svartvira (dnes Mustaviiri) v Pyhtää.
    Foto: Letecký pohled na pevnost Suomenlinna