Památky UNESCO v Severní Makedonii

Severní Makedonie má jeden zápis na Seznamu světového dědictví UNESCO, o který se navíc od roku 2019 dělí s Albánií. jde o Přírodní a kulturní dědictví ochridského regionu, což zahrnuje území o souhrnné ploše 947 km², v čemž je jak vodní plocha Ochridského jezera, tak okolní krajina. 833 km² je v Severní Makedonii a 114 km² leží v Albánii.

Ochridské jezero je jedním z nejstarších jezer v Evropě a také patří mezi nejhlubší evropská jezera. V Orchidském jezeře žije více než dvě stě endemických druhů fauny a flóry. Na pobřeží Orchidského jezera, a to především v Ochridu a okolí, se nachází mnoho byzantských a také raně křesťanských staveb.