Památky UNESCO v ČR

Česko má v roce 2021 šestnáct zápisů na Seznamu světového dědictví UNESCO co se týče hmotného dědictví (o tři zápisy se dělí s jinými zeměmi) a šest zápisů co se týče nehmotného dědictví.
Mezi památky UNESCO v České republice patří:

  • Historické centrum Prahy – Historické centrum Prahy včetně Pražského hradu. V roce 2010 byl k zápisu připsán i zámecký park v Průhonicích.
  • Historické centrum Českého Krumlova – Středověké centrum města Český Krumlov s rozsáhlým areálem hradu a zámku na který navazuje jízdárna a zámecký park s letohrádkem Bellarie.
  • Historické centrum Telče – Historické centrum města s renesančním zámkem.
  • Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – Poutní kostel ve slohu barokní gotiky postavený v letech 1719–1722 na vrchu u Žďáru nad Sázavou.
  • Historické centrum Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci – Historické jádro Kutné hory, které tvoří mimo jiné Vlašský dvůr, kostel Svatého Jakuba, Jezuitská kolej, Kamenný dům, a klášter řádu svaté Voršily a zejména gotický chrám svaté Barbory. Součástí zápisu je také katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci.
  • Lednicko-valtický areál – Krajinný celek na pomezí Moravy a Dolního Rakouska, který byl v průběhu osmnáctého a devatenáctého století přetvořen do podoby přírodního parku v oblasti obcí Valtice, Lednice a Hlohovec, součástí je také uměle vysázený Boří les, Lednické rybníky a část lužního lesa při řece Dyji.
  • Zámek s přilehlými zahradami v Kroměříži – Renesanční zámek v Kroměříži spolu s Podzámeckou zahradou a s Květnou zahradou.
  • Vesnická památková rezervace v Holašovicích – Jde o unikátní soubor budov ve stylu selského baroka převážně ze sedmdesátých let devatenáctého století, který najdeme v jižních Čechách, západně od Českých Budějovic.
 • Zámek v Litomyšli – Rozsáhlý renesanční zámek ze šestnáctého století.
 • Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je unikátní monument postavený v letech 1716 až 1754.
 • Brněnská vila Tugendhat – Nejznámější evropská vila německého architekta Ludwiga van der Rohe, která byla postavena v letech 1929 a 1930.
 • Třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa – Na seznam památek UNESCO je zapsána Třebíčská židovská čtvrť, židovský hřbitov v Třebíči, bazilika svatého Prokopa a připsán byl i zámek Třebíč.
 • Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří – Hornická krajina Krušnohoří, na seznam je zapsáno celkem 22 lokali, z nichž je pět v Česku a zbytek v Německu. Mezi české lokality patří Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar, Rudá věž smrti ve Vykmanově, Hornická kulturní krajina Háj – Kovářská – Mědník, Hornická kulturní krajina Krupka.
 • Krajina pro chov a výcvik slavnostních koňů v Kladrubech nad Labem – Národní hřebčín Kladruby nad Labem, který je chovnou stanicí běloušů českého plemene Starokladrubský kůň. Hřebčín je postaven v empírovém stylu.
 • Slavná lázeňská města Evropy – Zápis zahrnuje jedenáct lázeňských měst v sedmi evropských zemích, z Česka jsou to Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně (zapsáno v roce 2021).
 • Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy – Tento zápis sdílí Česko s mnoha dalšími zeměmi. Z Česka jde o lokalitu Jizerskohorské bučiny, která byla k tomuto zápisu připsána v roce 2021.

Mezi nehmotné kulturní dědictví (Seznam mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva) patří:

 • Verbuňk – Verbuňk je slovácký mužský lidový tanec.
 • Masopustní průvody s maskami na Hlinecku – Folklórní tradice ve východních Čechách.
 • Sokolnictví – Sokolnictví jako tradiční způsob lovu s pomocí dravých ptáků. Tento zápis Česko sdílí s dalšími zeměmi
 • Jízda králů – Slovácká a hanácká lidová tradice.
 • Loutkařství – Společný zápis se Slovenskem.
 • Modrotisk – Tradiční technika potisku textilií. Česko tento zápis sdílí se Slovenskem, Maďarskem, Německem a Rakouskem.

Existuje ještě předběžný seznam uchazečů o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO (Tentative list), na kterém každá země uveřejňuje možné kandidáty o zápis. Zde je seznam uchazečů z Česka.