Památky UNESCO v Grónsku

Grónsko má na Seznamu světového dědictví UNESCO tři zápisy. Smluvním státem těchto zápisů je Dánsko.
Památky UNESCO nacházející se v Grónsku:

  • Ledovcový fjord v Ilulissatu – Tento ledovcový fjord se nachází čtyřicet kilometrů západně od grónského pevninského ledovcového příkrovu poblíž města Ilulissat. Fjord je čtyřicet kilometrů dlouhý a sedm kilometrů široký. Na konci tohoto fjordu ústí ledovec Jakobshavn Isbræ, který je nejproduktivnějším ledovcem na severní polokouli.
  • Kujataa v Grónsku: farmaření Seveřanů a Inuitů na okraji ledovcového pokryvu – Kujataa je kulturní krajina na jihozápadě Grónska, v délce přibližně sto kilometrů, která se táhne podél členitého pobřeží ostrova na území kraje Kujalleqkterá a která je historicky spoluutvářena lidskou činností. Mezi památky UNESCO jsou zapsány tyto lokality: Qassiarsuk, Igaliku, Qaqortukulooq, Sissarluttoq a Tasikuluulik.
  • Aasivissuit – Nipisat, inuitské lovecké území mezi ledem a mořem – Oblast se nachází za polárním kruhem na západním pobřeží Grónska, v regionu Qeqqata. Toto území je výjimečné pro svá archeologická naleziště dokumentující lidskou přítomnost po dobu 4500 let.