Památky UNESCO v Egyptě

Egypt má na Seznamu světového dědictví UNESCO sedm zápisů. Mezi egyptské památky UNESCO patří:

  • Abú Mena – Ruiny raně křesťanského města, které sloužilo i jako poutní místo. Leží západně od Delty Nilu, asi 45 km od Alexandrie.
  • Théby s přilehlou nekropolí – Archeologická lokalita s chrámy a pohřebišti z dob starověkého Egypta. Nachází se na levém břehu řeky Nil, nedaleko dnešního Luxoru. Patří zde známé Údolí králů a Údolí královen.
  • Historická Káhira – Islámská část nynějšího egyptského hlavního města Káhiry, která patří mezi nejstarší islámská města a která byla ve čtrnáctém století centrem islámského světa.
  • Mennofer a její nekropole – pole pyramid od Gízy po Dahšúr – Zříceniny města Mennofer (Memfis), které bylo v období Staré říše hlavním městem starověkého Egypta. Patří zde také pyramidy v Gíze, Abúsíru a v Sakkáře.
  • Núbijské památky od Abú Simbelu po Philae – Zápis zahrnuje několik skupin památek z období starověkého Egypta rozprostírajících se podél Nilu v jižní části Egypta v úseku mezi městem Asuán a súdánskými hranicemi. Část těchto památek byla zachráněna přesunem ze svých původních lokalit, a to kvůli výstavbě Asuánské přehrady.
  • Klášter svaté Kateřiny – Řecký ortodoxní klášter, který byl založen v šestém století a je jedním z nejstarších křesťanských klášterů na světě. Byl vystavěn na Sinajském poloostrově při úpatí Mojžíšovy hory jako pevnost kolem biblického „hořícího keře“, který uvnitř kláštera roste dodnes.
  • Vádi Al-Hitan (Údolí velryb) – Paleontologické naleziště se stovkami fosilií druhu archeoceti, jednoho z nejstarších druhů velryb. Toto naleziště leží asi sto padesát kilometrů jihozápadně od egyptského hlavního města Káhiry. s

Foto: Ruiny sloupového sálu Ramesse II v Mit Rahina