Památky UNESCO v Německu

Německo má na Seznamu Světového dědictví UNESCO 51 zápisů a patří tak mezi země s největším počtem zápisů mezi památky UNESCO. Mezi německé památky UNESCO patří:

  • Katedrála Panny Marie v Cáchách (Aachen)
  • Katedrála Panny Marie a sv. Štěpána ve Špýru (Speyer)
  • Würzburská rezidence – Palácový komplex, arcibiskupská rezidence ve Würzburgu
  • Poutní kostel ve Wies (Bavorsko)
  • Zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu – Příklady prvních rokokových zámků v nynějším Německu, město Brühl, Severní Porýní-Vestfálsko
  • Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Michala v Hildesheimu – Románské kostely v německém městě Hildesheim, Dolní Sasko
  • Římské stavební památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie v Trevíru – Komplex stavebních památek ve městě Trevír (Trier), Porýní-Falc
  • Hanzovní město Lübeck
  • Hranice římského imperia (Hornogermánský a raetský limes) – zápis zahrnuje zbytky 550 km dlouhého hraničního valu mezi Rýnem a Dunajem, to jsou části hranice nazývané Hornogermánský limes a Raetský limes. O tento zápis se Německo dělí s Velkou Británií, do tohoto zápisu totiž navíc patří ještě Hadriánův val a Antoninův val, oba ve Spojeném království.
  • Paláce a parky v Postupimi a v Berlíně – Patří zde zámecké areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow a Pfaueninsel.
  • Opatství Lorsch – Bývalé benedyktýnské opatství ve městě Lorsch v Hesensku.
  • Doly v Rammelsbergu, město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze – Středověké a renesanční památky ve městě Goslar v Dolním Sasku a rudný důl na měď a stříbro v Rammelsbergu včetně unikátního voodhospoářského systému
  • Staré Město v  Bambergu – zachovalé středověké centrum města Bamberg v Bavorsku
  • Klášter Maulbronn – Zachovalý středověký cisterciácký klášter ve městě Maulbronn ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.  • Železárny ve Völklingenu – Staré zachovalé hutě z 19. století ve Völklingenu v Sársku
  • Quedlinburg – zámek, kostel a Staré Město v Quedlinburgu, městě ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko
  • Messelský důl – paleontologická lokalita u vesnice Massel poblíž Darmstadtu v Hesensku
  • Bauhaus a jeho stavby ve Výmaru, Desavě a Bernau bei Berlin
  • Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem
  • Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu – Zápis zahrnuje kostely a doly ve městech Eisleben a Wittenberg v Sasku-Anhaltsku, které mají vztah k životu Martina Luthera a jeho pobytu v těchto městech.
  • Klasický Výmar – Zápis zahrnuje komplex neoklasicistní architektury z doby Johanna Wolfganga Goetha ve městě Výmar (Weimar) ve spolkové zemi Durýnsko.
  • Ostrov Muzeí (Museumsinsel) v Berlíně
  • Hrad Wartburg
  • Desavsko-wörlitzská zahradní království – komplex královských zahrad mezi městy Dessau a Wörlitz ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko
  • Klášterní ostrov Reichenau – Ostrov na Bodamském jezeře.
  • Uhelný důl Zollverein v Essenu
  • Historická centra měst Stralsund a Wismar – zachovalá historická centra středověkých hansovních měst Stralsund a Wismar na pobřeží Baltského moře ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko.
  • Údolí horního Středního Rýnu – Šedesát pět kilometrů dlouhý úsek údolí Rýna s hrady, historickými městy a vinicemi.
  • Park Muskau – Krajinný park po obou stranách řeky Lužická Nisa. Společný zápis Polska a Německa
  • Brémy – radnice a socha Rolanda na náměstí Marktplatz
  • Regensburg (Řezno) – Staré Město v Řezně
  • Modernistická sídliště v Berlíně
  • Waddenské moře – Společný zápis s Nizozemskem a Dánskem.
  • Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy – Společný zápis s mnoha dalšími evropskými státy.
  • Továrna Fagus v Alfeldu
  • Prehistorická kůlová obydlí v Alpách – Společný zápis se Slovinskem, Rakouskem, Švýcarskem, Itálií a Francií.
  • Markraběcí operní dům v Bayreuthu
  • Horský park Wilhelmshöhe v Kasselu
  • Klášter Corvey
  • Speicherstadt, Kontorhausviertel a Chilehaus v Hamburgu
  • Architektonická díla Le Corbusiera – Společný zápis s Argentínou, Indií, Japonskem, Belgií, Francií a Švýcarskem.  • Jeskyně a umění z doby ledové v pohoří Švábská Alba (Švábský Jura)
  • Katedrála v Naumburgu
  • Archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke
  • Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří – Společný zápois s Českem.
  • Vodohospodářský systém Augsburgu
  • Slavná lázeňská města Evropy – Z německých lázní zde patří lázeňská města Bad Erms, Bad Kissingen a Baden-Baden. Společný zápis s Českem, Rakouskem, Belgií, Spojeným královstvím, Itálií a Francií.
  • Mathildenhöhe v Darmstadtu – Kolonie umělců Mathildenhöhe v Darmstadtu ve spolkové zemi Hesensko.
  • Místa spojená s židovským dědictvím ve městech Špýr (Speyer), Worms a Mohuč (Mainz)
  • Hranice římské říše – Dunajský limes – Společný zápis s Rakouskem a Slovenskem.
  • Hranice římské říše – Dolnogermánský limes – Společný zápis s Nizozemskem

V roce 2009 byl ze Seznamu Světového dědictví UNESCO vyřazen zápis „Labské údolí v Drážďanech“.

Foto: Budova Markraběcí opery v bavorském Bayreuthu