Památky UNESCO v Německu

Německo má na Seznamu Světového dědictví UNESCO 51 zápisů a patří tak mezi země s největším počtem zápisů mezi památky UNESCO. Mezi německé památky UNESCO patří:

   • Katedrála Panny Marie v Cáchách (Aachen)
   • Katedrála Panny Marie a sv. Štěpána ve Špýru (Speyer)
   • Würzburská rezidence – Palácový komplex, arcibiskupská rezidence ve Würzburgu
   • Poutní kostel ve Wies (Bavorsko)
   • Zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu – Příklady prvních rokokových zámků v nynějším Německu, město Brühl, Severní Porýní-Vestfálsko
   • Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Michala v Hildesheimu – Románské kostely v německém městě Hildesheim, Dolní Sasko
   • Římské stavební památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie v Trevíru – Komplex stavebních památek ve městě Trevír (Trier), Porýní-Falc
   • Hanzovní město Lübeck
   • Hranice římského impéria (Hornogermánský a raetský limes) – zápis zahrnuje zbytky 550 km dlouhého hraničního valu mezi Rýnem a Dunajem, to jsou části hranice nazývané Hornogermánský limes a Raetský limes. O tento zápis se Německo dělí s Velkou Británií, do tohoto zápisu totiž navíc patří ještě Hadriánův val a Antoninův val, oba ve Spojeném království.
   • Paláce a parky v Postupimi a v Berlíně – Patří zde zámecké areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow a Pfaueninsel.
   • Opatství Lorsch – Bývalé benediktinské opatství ve městě Lorsch v Hesensku.
   • Doly v Rammelsbergu, město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze – Středověké a renesanční památky ve městě Goslar v Dolním Sasku a rudný důl na měď a stříbro v Rammelsbergu včetně unikátního vodohospodářského systému
   • Staré Město v  Bambergu – zachovalé středověké centrum města Bamberg v Bavorsku
   • Klášter Maulbronn – Zachovalý středověký cisterciácký klášter ve městě Maulbronn ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.
   • Železárny ve Völklingenu – Staré zachovalé hutě z 19. století ve Völklingenu v Sársku
   • Quedlinburg – zámek, kostel a Staré Město v Quedlinburgu, městě ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko
   • Messelský důl – paleontologická lokalita u vesnice Massel poblíž Darmstadtu v Hesensku
   • Bauhaus a jeho stavby ve Výmaru, Desavě a Bernau bei Berlin
   • Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem
   • Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu – Zápis zahrnuje kostely a doly ve městech Eisleben a Wittenberg v Sasku-Anhaltsku, které mají vztah k životu Martina Luthera a jeho pobytu v těchto městech.
   • Klasický Výmar – Zápis zahrnuje komplex neoklasicistní architektury z doby Johanna Wolfganga Goetha ve městě Výmar (Weimar) ve spolkové zemi Durýnsko.
   • Ostrov Muzeí (Museumsinsel) v Berlíně
   • Hrad Wartburg
   • Desavsko-wörlitzská zahradní království – komplex královských zahrad mezi městy Dessau a Wörlitz ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko
   • Klášterní ostrov Reichenau – Ostrov na Bodamském jezeře.
   • Uhelný důl Zollverein v Essenu
   • Historická centra měst Stralsund a Wismar – zachovalá historická centra středověkých hansovních měst Stralsund a Wismar na pobřeží Baltského moře ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko.
   • Údolí horního Středního Rýnu – Šedesát pět kilometrů dlouhý úsek údolí Rýna s hrady, historickými městy a vinicemi.
   • Park Muskau – Krajinný park po obou stranách řeky Lužická Nisa. Společný zápis Polska a Německa
   • Brémy – radnice a socha Rolanda na náměstí Marktplatz
   • Regensburg (Řezno) – Staré Město v Řezně
   • Modernistická sídliště v Berlíně
   • Waddenské moře – Společný zápis s Nizozemskem a Dánskem.
   • Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy – Společný zápis s mnoha dalšími evropskými státy.
   • Továrna Fagus v Alfeldu
   • Prehistorická kůlová obydlí v Alpách – Společný zápis se Slovinskem, Rakouskem, Švýcarskem, Itálií a Francií.
   • Markraběcí operní dům v Bayreuthu
   • Horský park Wilhelmshöhe v Kasselu
   • Klášter Corvey
   • Speicherstadt, Kontorhausviertel a Chilehaus v Hamburgu
   • Architektonická díla Le Corbusiera – Společný zápis s Argentínou, Indií, Japonskem, Belgií, Francií a Švýcarskem.
  • Jeskyně a umění z doby ledové v pohoří Švábská Alba (Švábský Jura)
  • Katedrála v Naumburgu
  • Archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke
  • Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří – Společný zápois s Českem.
  • Vodohospodářský systém Augsburgu
  • Slavná lázeňská města Evropy – Z německých lázní zde patří lázeňská města Bad Erms, Bad Kissingen a Baden-Baden. Společný zápis s Českem, Rakouskem, Belgií, Spojeným královstvím, Itálií a Francií.
  • Mathildenhöhe v Darmstadtu – Kolonie umělců Mathildenhöhe v Darmstadtu ve spolkové zemi Hesensko.
  • Místa spojená s židovským dědictvím ve městech Špýr (Speyer), Worms a Mohuč (Mainz)
  • Hranice římské říše – Dunajský limes – Společný zápis s Rakouskem a Slovenskem.
  • Hranice římské říše – Dolnogermánský limes – Společný zápis s Nizozemskem

V roce 2009 byl ze Seznamu Světového dědictví UNESCO vyřazen zápis „Labské údolí v Drážďanech“.

Foto: Budova Markraběcí opery v bavorském Bayreuthu