Hrady a zámky otevřené v zimě: Zámek Miroslav

Otevřeno mimo sezónu má i jeden z méně známých zámků, který je pro veřejnost otevřený po rekonstrukci teprve od roku 2015 a je jím zámek v Miroslavi, městě v okrese Znojmo na Jižní Moravě, 10 km jižně od Moravského Krumlova, 20 km severovýchodně od Znojma a 35 km jihozápadně od Brna.

Zámek Miroslav se nachází na skalnatém ostrohu, jeho jádrem je mohutná čtyřpatrová budova půdorysu nepravidelného čtyřúhelníka,základy stavby jsou tvořené pozůstatky někdejší tvrze, která později byla renesančně přestavěna a rozšířena.

V současnosti je zámek Miroslav otevřen pro veřejnost celoročně, mimo pondělky. Ostatní dny jsou prohlídky v 10, 13 a v 15 hodin. Prohlídky zámku Miroslav jsou pouze s průvodcem a trvají přibližně hodinu a čtvrt. Vstupné je 60 Kč, snížené vstupné je 30 Kč a rodinné vstupné pro dva dospělé a až pět dětí je 130 Kč. Je možné objednat i večerní prohlídky.

A co na zámku Miroslav uvidíte? Na zámku Miroslav je několik výstav. Je zde k vidění všech dvacet obrazů z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy ve formě velkoformátových puzzle, která jsou složená z více než 163 000 dílků. Dalšími výstavami jsou Architektonické modely prof. Ing. arch. Fránka, Plastiky, sochy a obrazy akademického sochaře Pavla Krbálka, Modely stavebnice Lego od Daniela Sterzika. K vidění je také dobově zařízený žalářníkův byt s přilehlým vězením a také zajímavá a ojedinělá sbírka starých kolkovaných cihel.
Web zámku Miroslav: http://www.miroslavskyzamek.cz
Foto: Zámek Miroslav, Autor: Ben Skála, Benfoto, Zdroj: commons.wikimedia.org, Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 International