Cestování na Kanárské ostrovy a Covid-19 (Koronavirus)

Cestování na Kanárské ostrovy

Tyto informace jsou pro Kanárské ostrovy, (informace pro pevninské Španělsko, informace pro Baleárské ostrovy)
Platí do 12.7. 2021
Na Kanárské ostrovy lze cestovat bez předkládání dokladů o bezinfekčnosti na Covid-19 (negativních testů, potvrzení o očkování, potvrzení o prodělání nemoci Covid-19).

V případě použití letecké (ale také lodní dopravy) pro příjezd na Kanárské ostrovy, je nutné vyplnění příjezdového formuláře a obdržení QR kódu, který musí být předložen letecké společnosti a kontrolním sanitárním orgánům na španělských letištích. Příjezdový formulář najdete zde http://www.spth.gob.es/
Návrat z Kanárských ostrovů do ČR

Kanárské ostrovy jsou zařazen mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy Covid-19 („tmavě červená barva“) a pro návrat z Kanárských ostrovů zpět do ČR platí tyto podmínky:

Cestující musí před cestou z Kanárských ostrovů do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář najdete na  https://plf.uzis.cz/

Pokud se vracíte z Kanárských ostrovů do ČR veřejnou dopravou musíte před zahájením disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (maximálně 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (maximálně 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR je nutno se nejdříve pátý den a nejpozději čtrnáctý den od návratu podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a do doby obdržení výsledku PCR testu zůstat v izolaci.

V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost po vstupu na území ČR nejdříve pátý den a nejpozději čtrnáctý den od návratu se podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a do doby obdržení výsledku PCR testu zůstat v izolaci.

Výjimky z předkládání testů mají očkované osoby a osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19, ale i tak musí vyplnit příjezdový formulář. Další podrobnosti a výjimky najdete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)

Aktuální informace o cestování na Kanárské ostrovy a do Španělska najdete na https://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/covid_19/aktualni_podminky_vstupu_na_uzemi_1.html

Informace o cestování do dalších zemí najdete na
https://pruvodcedokapsy.cz/cestovani-a-covid-19-koronavirus/