Cestování na Baleárské ostrovy a Covid-19 (Koronavirus)

Cestování na Baleárské ostrovy

Tyto informace jsou pro Baleárské ostrovy, (informace pro pevninské Španělsko, informace pro Kanárské ostrovy)
Platí do 12. 7. 2021
Na Baleárské ostrovy (Mallorca, Menorca,…) lze cestovat bez předkládání dokladů o bezinfekčnosti na Covid-19 (negativních testů, potvrzení o očkování, potvrzení o prodělání nemoci Covid-19).

V případě použití letecké (ale také lodní dopravy) pro příjezd na Baleárské ostrovy, je nutné vyplnění příjezdového formuláře a obdržení QR kódu, který musí být předložen letecké společnosti a kontrolním sanitárním orgánům na španělských letištích. Příjezdový formulář najdete zde http://www.spth.gob.es/
Návrat z Baleárských ostrovů do ČR

Baleárské ostrovy jsou zařazeny mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy Covid-19 („tmavě červená barva“) a pro návrat z baleár zpět do ČR platí tyto podmínky:

Cestující musí před cestou z Baleár do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář najdete na  https://plf.uzis.cz/

Pokud se vracíte z Baleár do ČR veřejnou dopravou musíte před zahájením disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (maximálně 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (maximálně 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR je nutno se nejdříve pátý den a nejpozději čtrnáctý den od návratu podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a do doby obdržení výsledku PCR testu zůstat v izolaci.

V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost po vstupu na území ČR nejdříve pátý den a nejpozději čtrnáctý den od návratu se podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a do doby obdržení výsledku PCR testu zůstat v izolaci.

Výjimky z předkládání testů mají očkované osoby a osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19, ale i tak musí vyplnit příjezdový formulář. Další podrobnosti a výjimky najdete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)

Aktuální informace o cestování na Baleárské ostrovy a do Španělska najdete na https://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/covid_19/aktualni_podminky_vstupu_na_uzemi_1.html

Informace o cestování do dalších zemí najdete na
https://pruvodcedokapsy.cz/cestovani-a-covid-19-koronavirus/