Cestování na Ukrajinu a Covid-19 (Koronavirus)

Aktualizováno k 12. 7. 2021

Cestování na Ukrajinu

Na Ukrajinu lze cestovat, je ale nutno disponovat potvrzením o bezinfekčnosti na Covid-19 (negativní antigenní test ne starší než 72 hodin, nebo negativní PCR test ne starší než 72 hodin, nebo potvrzení o ukončeném očkování proti onemocnění Covid-19).

Navíc každý cizinec přijíždějící na Ukrajinu musí předložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či umístěním v karanténním zařízení. Pojištění má vydávat pojišťovna s registrací na Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině nebo smluvní vztah s partnerskou pojišťovnou na území Ukrajiny. Pojistka přitom musí pokrývat celé období pobytu na Ukrajině.
Návrat z Ukrajiny do ČR

Ukrajina je zařazen mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy Covid-19 („tmavě červená barva“) a pro návrat z Ukrajiny zpět do ČR platí tyto podmínky:

Cestující musí před cestou z Ukrajiny do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář najdete na  https://plf.uzis.cz/

Pokud se vracíte z Ukrajiny do ČR veřejnou dopravou musíte před zahájením disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (maximálně 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (maximálně 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR je nutno se nejdříve pátý den a nejpozději čtrnáctý den od návratu podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a do doby obdržení výsledku PCR testu zůstat v izolaci.

V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost po vstupu na území ČR nejdříve pátý den a nejpozději čtrnáctý den od návratu se podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a do doby obdržení výsledku PCR testu zůstat v izolaci.

Výjimky z předkládání testů mají očkované osoby a osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19, ale i tak musí vyplnit příjezdový formulář. Další podrobnosti a výjimky najdete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)

Aktuální informace o cestování na Ukrajinu najdete na https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/aktualni_informace_k_opatrenim.html

Informace o cestování do dalších zemí najdete na
https://pruvodcedokapsy.cz/cestovani-a-covid-19-koronavirus/