Cestování do Severní Makedonie a Covid-19 (Koronavirus)

Aktualizováno k 12. 7. 2021

Cestování do Severní Makedonie

Do Severní Makedonie lze cestovat bez předkládání dokladů o bezinfekčnosti na Covid-19 (negativních testů, potvrzení o očkování a podobně).
Návrat ze Severní Makedonie do ČR

Severní Makedonie je aktuálně zařazeno mezi země s nízkým rizikem nákazy COVID-19 („zelené země“).

Cestující musí před cestou ze Severní Makedonie do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář najdete na  https://plf.uzis.cz/
Není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR. Do doby získání výsledků testů není nutná izolace.

Výjimky z předkládání testů mají očkované osoby s ukončeným očkováním i ty však musí vyplnit příjezdový formulář. Výjimky a podrobnosti najdete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#S-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-COVID-19-(zelen%C3%A1)

Aktuální informace o cestování do Severní Makedonie najdete na https://www.mzv.cz/skopje/cz/viza_a_konzularni_infomrace/podminky_cestovani.html

Informace o cestování do dalších zemí najdete na
https://pruvodcedokapsy.cz/cestovani-a-covid-19-koronavirus/