Cestování do Rakouska a Covid-19 (Koronavirus)

Aktualizováno k 12. 7. 2021

Cestování do Rakouska

Do Rakouska lze cestovat za turistikou, je nutno disponovat potvrzením o bezinfekčnosti na Covid-19 (negativní antigenní nebo PCR test, potvrzení o očkování, nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19).

Osoby, které mají doklad o vakcinaci nebo o prodělané nemoci nebo o prokázání neutralizačních protilátek, se mohou v Rakousku ubytovat v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních a navštěvovat restaurace, stejně tak i osoby, které předloží platný negativní test, který však za účelem ubytování musí být vždy po 48 hodinách (u antigenního testu) a po 72 hodinách (u PCR testu) obnovován.
Návrat z Rakouska do ČR

Rakousko je aktuálně zařazeno mezi země s nízkým rizikem nákazy COVID-19 („zelené země“).

Cestující musí před cestou z Rakouska do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář najdete na  https://plf.uzis.cz/
Není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR. Do doby získání výsledků testů není nutná izolace.

Výjimky z předkládání testů mají očkované osoby s ukončeným očkováním i ty však musí vyplnit příjezdový formulář. Výjimky a podrobnosti najdete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#S-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-COVID-19-(zelen%C3%A1)
Aktuální informace o cestování do Rakouska najdete na https://www.mzv.cz/vienna/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/prechod_hranic_zmeny_platne_od_24_dubna.html

Informace o cestování do dalších zemí najdete na
https://pruvodcedokapsy.cz/cestovani-a-covid-19-koronavirus/