Cestování do Maďarska a Covid-19 (Koronavirus)

Aktualizováno k 12. 7. 2021

Cestování do Maďarska

Do Maďarska lze cestovat bez předkládání dokladů o bezinfekčnosti na Covid-19 (negativních testů, potvrzení o očkování a podobně) pokud cestujete pozemní cestou z okolních států kromě Ukrajiny.
Pokud do Maďarska cestujete letecky a nebo do Maďarska cestujete z Ukrajiny (letecky i pozemní cestou) máte jako občan ČR výjimku pokud se prokážete starým Certifikátem o provedeném očkování nebo Potvrzením o provedeném očkování, novým Certifikátem o provedené vakcinaci nebo Certifikátem o prodělané nemoci nebo od 1. července Covid EU certifikátem.  
Do lázní, hotelů a restaurací mohou vstoupit pouze osoby očkované nebo které prodělaly nemoc Covid-19.
Návrat z Maďarska do ČR

Maďarsko je aktuálně zařazeno mezi země s nízkým rizikem nákazy COVID-19 („zelené země“).

Cestující musí před cestou z Maďarska do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář najdete na  https://plf.uzis.cz/
Není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR. Do doby získání výsledků testů není nutná izolace.

Výjimky z předkládání testů mají očkované osoby s ukončeným očkováním i ty však musí vyplnit příjezdový formulář. Výjimky a podrobnosti najdete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#S-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-COVID-19-(zelen%C3%A1)
Aktuální informace o cestování do Maďarska najdete na https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html

Informace o cestování do dalších zemí najdete na
https://pruvodcedokapsy.cz/cestovani-a-covid-19-koronavirus/