Cestování do Ázerbájdžánu a Covid-19 (Koronavirus)

Aktualizováno k 12. 7. 2021

Cestování do Ázerbájdžánu

Turistické cesty do Ázerbájdžánu nebyly dosud občanům ČR povoleny ani v případě, že jsou proti COVID-19 očkováni.
Systém elektronických víz ASAN, byl reaktivován exkluzivně pro potřeby cizinců, kteří do země dorazí na zápasy v rámci roku 2021 pořádaného fotbalového šampionátu EURO 2020. Víza mohou být na letišti udělena v případě fanoušků  po předložení vstupenky.
Na systém elektronických víz ASAN https://evisa.gov.az/en/

Dospělí cestující do Ázerbájdžánu musí pro vstup do země disponovat certifikátem potvrzujícím plné očkování proti Covid-19, nebo certifikátem potvrzujícím prodělání nemoci a zároveň disponovat potvrzením o negativním PCR testu ne starším než 72 hodin.
Návrat z Ázerbájdžánu do ČR

Ázerbájdžán je zařazen mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy Covid-19 („tmavě červená barva“) a pro návrat z Ázerbájdžánu zpět do ČR platí tyto podmínky:

Cestující musí před cestou z Ázerbájdžánu do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář najdete na  https://plf.uzis.cz/

Pokud se vracíte z Ázerbájdžánu do ČR veřejnou dopravou musíte před zahájením disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (maximálně 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (maximálně 72 hodin od odběru). Po vstupu na území ČR je nutno se nejdříve pátý den a nejpozději čtrnáctý den od návratu podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a do doby obdržení výsledku PCR testu zůstat v izolaci.

V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost po vstupu na území ČR nejdříve pátý den a nejpozději čtrnáctý den od návratu se podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a do doby obdržení výsledku PCR testu zůstat v izolaci.

Výjimky z předkládání testů mají očkované osoby a osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19, ale i tak musí vyplnit příjezdový formulář. Další podrobnosti a výjimky najdete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysok%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-(tmav%C4%9B-%C4%8Derven%C3%A1-barva)

Aktuální informace o cestování do Ázerbájdžánu najdete na https://www.mzv.cz/baku/cz/konzularni_a_vizove_informace/opatreni_v_souvislosti_s_sirenim.html

Informace o cestování do dalších zemí najdete na
https://pruvodcedokapsy.cz/cestovani-a-covid-19-koronavirus/