Bystrzyca Kłodzka (Kladská Bystřice)

Bystrzyca Kłodzka, Polsko, srpen 2023

Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka je město na jihozápadě Polska, v historickém regionu Kladsko (kladské hrabství). Administrativně patří Bystrzyca Kłodzka do okresu Kladsko (Powiat kłodzki) v Dolnoslezském vojvodství. Město leží při soutoku řek Bystrzyca a Nysa Kłodzka. Bystrzyca Kłodzka leží 11 km od česko-polské hranice,16 km jižně od města Kladska (Kłodzko), 16 km západo jihozápadně od lázeňského města Lądek-Zdrój a 95 km jihovýchodně od Wroclawi. Na začátku roku 2023 mělo město 9122 obyvatel. V češtině se pro město používá jméno Kladská Bystřice, v němčině Habelschwerdt.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT PDF VERZI PRŮVODCE DO KAPSY – Bystrzyca Kłodzka (Kladská Bystřice)

Hotely, ubytování ve městě Bystrzyca Kłodzka

Přehled levných i luxusních hotelů, penziónů, apartmánů a ubytování v soukromí v Bystrzycy Kłodzkiej a okolí s detailním popisem, recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde

Doprava

Autem

Přes město probíhá silnice č. 33 (Droga krajowa nr 33) z Kłodzka, přes Bystřici dále na Międzylesie, Boboszów a polsko-českou hranici. Silnice č. 392 (Droga wojewódzka nr 392) z města Bystrzyca Kłodzka do lázeňského města Lądek-Zdrój a silnice č. 388 (Droga wojewódzka nr 388) z města Bystrzyca Kłodzka přes lázeňské město Polanica-Zdrój do Radkowa.

Bus

Autobusové nádraží je při křižovatce ulic Sienkiewicza a Slowackiego, cca 400 metrů severozápadně od hlavního náměstí v centru města. Místní a regionální dopravu zabezpečuje společnost PKS Kłodzko. Další informace včetně jízdních řádů najdete na http://pks-klodzko.pl/

Vlak

Městem prochází železniční trať č. 276 Wrocław Główny-Kłodzko Glówne-Międzylesie. Ve městě jsou dvě železniční stanice Bystrzyca Kłodzka a Bystrzyca Kłodzka Przedmieście. Železniční stanice Bystrzyca Kłodzka leží blíže centra města, přímo u východního okraje historického centra města při ulici Międzyleśna. Železniční stanice Bystrzyca Kłodzka Przedmieście leží 1,3 km jihozápadně od centra města při ulici Kolejowa. Je zde autobusová zastávka „Bystrzyca Kłodzka, ul. Kolejowa“.

Co musíte vidět aneb památky a zajímavosti

Historické centrum města (Ośrodek historyczny miasta)
Bystrzyca Kłodzka si plně zachovala své urbanistické uspořádání pocházející ze středověku a je tím jedním z nejzajímavějších historických městských center ve Slezsku. Zachoval se okrouhlý středověký půdorys města s částmi městských hradem ze čtrnáctého století spolu s jednou bránou a dvěma baštami. Dochovalo se také obdélné hlavní náměstí s radnicí uprostřed, vedlejší menší náměstí (Maly Rynek) a přibližně pravoúhlá a radiální síť ulic s mnoha renesančními a barokními měšťanskými domy.
Radnice (Ratusz)
pl. Wolności 1. Budova radnice z roku 1854.
Sloup Nejsvětější trojice (Kolumna Trójcy Świętej)
pl. Wolności. Barokní sousoší, asi deset metrů vysoké, pocházející z roku 1736.
Socha sv. Jana Nepomuckého (Posąg św. Jana Nepomucena)
pl. Szpitalny. Barokní socha z roku 1704.
Kostel sv. Michaela Archanděla (Kościół św. Michała Archanioła
pl. Marii Skłodowskiej-Curie. Kostel ze 14. století, několikrát přestavovaný. Věž má výšku 60 metrů.
Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kościół św. Jana Nepomucena)
pl. Szpitalny. Původně špitální kostel ze 14. století. Nynější budova kostela pochází z roku 1833.
Městské hradby
Středověké městské hradby ze 14. století se dochovaly na dvou větších úsecích a to při ulicích Wojska Polskiego a Międzyleśna.
Kladská bašta (Baszta Kłodzka)
ul. Stefana Okrzei. Opevněná gotická středověká věž pocházející z roku 1319 a přestavována v letech 1568 a 1843. Pozůstatek již neexistující Kladské brány. Na vrcholu je terasa sloužící jako vyhlídkové místo pro turisty.

Rytířská bašta (Baszta Rycerska)
ul. Rycerska. Opevněná věž z roku 1580, původně součást středověkých obranných hradeb města, od roku 1843 sloužila jako zvonice evangelického kostela.
Vodní brána (Brama Wodna)
ul. Podmiejska, na jižním okraji historického centra města. Středověká opevněná brána, která byla součástí městského opevnění. Tato gotická brána pochází ze 14. století, byla postavena po roce 1319.
Fojtství (Wójtostwo)
ul. Podmiejska 1, v blízkosti vodní brány. Nyní obytná budova, pozůstatek po gotické obranné věži, která byla postavena ve 14. století a přestavěna v roce 1767.
Pranýř (Kamienny pręgierz)
Maly Rynek. Kamenný pranýř z roku 1556, který byl původně umístěn na rynku vedle radnice (nyní plac Wolności) a na Maly Rynek byl přestěhován v roce 1813.
Filumenistické muzeum (Muzeum Filumenistyczne)
Muzeum je umístěno v budově bývalého evangelického kostela a farní školy. Muzeum jenž shromažďuje sbírky související s ohněm, zápalkami a zapalovači, například zápalkové nálepky nejen z Polska, ale z celého světa. Jediné takové muzeum v Polsku. Je zde také oddělení věnující se historii města. Vstupné 16 zl. v pondělí zavřeno, v úterý vstup zdarma. https://www.muzeum-filumenistyczne.pl/
Kaple sv. Floriána (Kaplica św. Floriana)
Kaple stojí na Parkové hoře (Góra Parkowa), vzdušnou čarou asi 450 metrů od hlavního náměstí v centru města. Tato barokní kaple byla dostavěna v roce 1725.
Kaple sv. Františka Xaverského (Kaplica św. Franciszka Ksawerego)
ul. Klodzka, mezi starým hřbitovem a řekou Nysa Kłodzka. Barokní kaple z roku 1581.

Mapa